Super Size

Super size เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดใหญ่พิเศษ

(Wall-Mounted Type)

Bigger Cooler Happier
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังที่ใหญ่ที่สุดของ Eminent
ออโต้สวิง 4 ทิศทาง
ใหญ่ขึ้น! เย็นขึ้น!
ประหยัดไฟด้วยมาตรฐานฉลากไฟเบอร์ 5 ระดับ 1 ดาว

 

ดาวน์โหลดคู่มือ
แชร์สินค้าไปยัง

รายละเอียด

 

What is R32?
สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นสูงกว่าสารทำความเย็นแบบเดิม
เป็นสารทําความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทําลายชั้นบรรยากาศโลก
หรือค่าความสามารถในการทําลายโอโซน เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential)
ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
น้อยกว่าสารทําความเย็น R22 สูงถึง 2.7 เท่า

What is Inverter?
อินเวอร์เตอร์ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าลดลง 30-50%
อินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ
คืออุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมรอบการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงานตามความ
ต้องการโดยรับสัญญาณการสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศผ่านชุดควบคุมไมโครโปรเ
ซสเซอร์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบที่ต่ำสุด
แล้วเร่งการทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น
เมื่อห้องเย็นแล้วจะลดรอบการทำงานลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องให้คงที่
ลดเสียงการทำงาน ทำให้เสียงเงียบกว่าแอร์รุ่นธรรมดา

Coated Blue Fin
คอยล์ชนิดพิเศษ ที่เคลือบสารเคมีสีฟ้า Hydrophilic
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็น ช่วยลดการอับชื้นที่คอยล์
ลดการสึกกร่อนของฟิน และยืดอายุการใช้งาน

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี