ศูนย์ฝึกอบรม Eminent Exploring Center
อีกก้าวของการพัฒนามาตรฐานฝีมือช่างแอร์ไทย

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อยอดความสำเร็จจาก ศูนย์ฝึกอบรม Eminent Exploring Center (EEC) ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท สร้างศูนย์ฝึกอบรมอีกแห่งที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบช่างแอร์ไทย โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรอง Eminent Certified Expert จากบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรม EEC จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นพื้นที่ภายใต้แนวคิด REAL ได้แก่ 1. Relaxing มุมนั่งทำงานแบบชิลล์ๆ ที่ใช้ประชุมกลุ่มย่อยและจิบชากาแฟได้ตามสะดวก 2. Exploring โซนจัดแสดงสินค้าของ Eminent 3. Active Learning โซนห้องฝึกอบรมมาตรฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4. Living โซนทดสอบประสบการณ์จริงกับ Eminent ด้วยห้องพักและห้องรับรอง บริเวณชั้น 3

เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรมของ Eminent Air ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  1. ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม
  2. ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องมีการสะสมแต้มใน Eminent Air Application โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Eminent Air อย่างน้อย 3 ชุด ภายในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนวันที่มีการอบรม
  3. ผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องตรวจโควิดโดยชุดทดสอบ ATK ณ จุดตรวจ ก่อนเข้าลงทะเบียนเข้าอบรม

วิธีการสมัครอบรมของ Eminent Air

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารหลักสูตรที่ต้องการอบรม
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในใบสมัคร
  3. ถ่ายรูป หรือสแกนใบสมัคร จากนั้นใบสมัครส่งไปที่ eminent.traning@gmail.com
  4. หลังจากใบสมัครแล้ว รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม

 

ใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ

ลิ้งค์ดาวน์โหลด >>>> ใบสมัครฝึกอบรม

รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครอบรม

อบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ ระดับ 1
ลิ้งค์ดาวน์โหลด >>>> เอกสารรายละเอียดหลักฐาน ระดับ 1
อบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ ระดับ 2
ลิ้งค์ดาวน์โหลด >>>> เอกสารรายละเอียดหลักฐาน ระดับ 2
อบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบ VRF ขั้นสูง
ลิ้งค์ดาวน์โหลด >>>> เอกสารรายละเอียดหลักฐาน หลักสูตร VRF

Update on 27 Jan’22