ศูนย์ฝึกอบรม Eminent Exploring Center
อีกก้าวของการพัฒนามาตรฐานฝีมือช่างแอร์ไทย

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อยอดความสำเร็จจาก ศูนย์ฝึกอบรม Eminent Exploring Center (EEC) ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท สร้างศูนย์ฝึกอบรมอีกแห่งที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบช่างแอร์ไทย โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรอง Eminent Certified Expert จากบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรม EEC จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นพื้นที่ภายใต้แนวคิด REAL ได้แก่ 1. Relaxing มุมนั่งทำงานแบบชิลล์ๆ ที่ใช้ประชุมกลุ่มย่อยและจิบชากาแฟได้ตามสะดวก 2. Exploring โซนจัดแสดงสินค้าของ Eminent 3. Active Learning โซนห้องฝึกอบรมมาตรฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4. Living โซนทดสอบประสบการณ์จริงกับ Eminent ด้วยห้องพักและห้องรับรอง บริเวณชั้น 3

โปรแกรมการอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ ปี 2563

Update 17/10/63

ใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ

Download >>>>  ใบสมัครฝึกอบรม

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ

1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรม (ใบสมัครฉบับนี้ใช้เป็นเอกสารยืนยัน ตามกฎกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

2. กรอกข้อมูลของผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ลงในใบสมัคร ให้ครบถ้วน

3. แนบใบสมัครเข้าร่วมอบรม ส่งมาที่ E-mail: eminent.traning@gmail.com