ส่งข้อความหาเรา

รายละเอียดติดต่อ

ที่อยู่

สำนักงานขายในประเทศและขายต่างประเทศ:

บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด
235 ถนนลาซาล, แขวงบางนาใต้, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260

TEL : (662) 083-5555
FAX : (662) 033-6234
E-mail : info@eminent.co.th

โรงงาน:

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
405 หมู่ 5 ซอยสุนทรวสุ ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

TEL : (662) 083-8888
FAX : (662) 033-6299

รับข้อมูลข่าวสารจากเรา

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลอัพเดทจากเรา ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น หรือกิจกรรมจากทางอีมิเน้นท์