Eminent ปักหมุดยุทธศาสตร์ Total Air Solution

“Eminent 2020” ก้าวที่สำคัญสู่ทศวรรษ์ที่ 5
คุณจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือทายาทรุ่นที่ 2 ผู้สานต่อธุรกิจ เผยว่า วิสัยทัศน์ของ “Eminent” เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ไทยอันดับ 1 ด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายรวมถึงความครบถ้วนเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างครบวงจรด้วยความสะดวกและสุขใจ ซึ่งการเป็นอันดับ 1 นั้นเราได้วางแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดรับกับยุคสมัย้วยยุทธศาสตร์ “Total Air Solution” ควบคู่ไปกับการสร้างบริษัทให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยยึดหลัก 3P เป็นฐานรากในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ


ลุยตลาดด้วยกลยุทธ์ “Total Air Solution”
คุณจรรยาพรหรือคุณยุ้ย เผยต่อไปว่า Eminent ได้วางแนวทางการรุกตลาดด้วย กลยุทธ์ “Total Air Solution” คือพัฒนาโซลูชั่นให้กับผู้บริโภคผ่านสินค้าที่มีคุณภาพโดยในปัจจุบันสินค้าของ Eminent คือเครื่องปรับอากาศ โดยได้ดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งแบบผู้อยู่อาศัย อาคารและสำนักงานด้วยความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม เช่น เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น ติดผนัง แขวนใต้ฝ้า เป็นต้น โดยได้ใส่ความเป็นตัวตนที่แตกต่างบนพื้นฐานความสร้างสรรค์ลงบน Body ของแอร์ ถือเป็นการฉีกกฎแอร์สีขาวแบบเดิมๆ ความเป็น “Total Air Solution” ยังสื่อถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพการันตีด้วยมาตรฐานระดับสากล ยกตัวอย่างเช่น การร่วมมือกับทาง World Bank ในการลด ละ เลิกการใช้น้ำยาแอร์ R22 ที่ส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศมาเป็น น้ำยาแอร์ R32 ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีจุดเดือดที่ต่ำและไม่สร้างก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังได้สร้างพันธมิตรกับบริษัทจากญี่ปุ่นในการพัฒนาเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมในการสร้างคุณภาพชีวิตทางอากาศที่ดีให้กับผู้บริโภค ไม่เพียงเท่านั้นอีกหนึ่งจุดแกร่งที่ Eminent เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง คือ การมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองทำให้การบริการสินค้า อะไหล่ เกิดความคล่องตัว จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม Eminent ถึงได้รับเลือกเข้าไปอยู่ในโครงการระดับบิ๊กของประเทศทั้งในองค์กรจากภาครัฐและเอกชน เช่น สนามบินอู่ตะเภา มหาวิทยาลัยบูรพา ธนาคารออมสิน เป็นต้น และอีกหนึ่งส่วนเติมเต็มที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ โดยในทุกช่วงเดือนมีนาคมทาง Eminent จะจัดกิจกรรม Eminent Festival เพื่อร่วมกันกระตุ้นยอดขายและรับฟังประเด็นปัญหาจากดีลเลอร์ต่างๆมาปรับแก้ไขเพื่อร่วมกันพัฒนาควบคู่กันไปอย่างมีมิตรสัมพันธ์


“ฝีมือแรงงาน” ฐานรากสู่ความยั่งยืน
คุณจรรยาพร เล่าต่อไปว่า นอกจากการเรียนรู้กลไกลตลาดที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต Eminent ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานโดยเฉพาะวิชาชีพอย่าง “ช่างแอร์” ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมช่างแอร์ไทยเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดังกล่าวให้มีความเป็นมืออาชีพและได้รับรองมาตรฐานจากทางกรมฯในการนำไปปฏิบัติงาน โดยทางบริษัทฯได้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ 3 ปี มีผู้เข้าอบรมแล้วกว่า 1,000 รายซึ่ในปีนี้จะเพิ่มรุ่นในการอบรมกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก 12 รุ่น เป็น 18 รุ่น
คุณจรรยาพร เสริมต่อไปว่า นอกจากการพัฒนาและผลิตช่างแอร์ไทยทั่วไป บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับทางอาชีว จึงได้เข้าไปฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับอาจารย์ก่อนจำนวน 2 รุ่น จากนั้นจะเข้าไปฝึกอบรมให้กับนักศึกษาเพิ่มเติมอีก 10 สถาบัน เพื่อร่วมกันสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับวิชาชีพดังกล่าว
ที่สำคัญขณะนี้ทางบริษัทฯมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Eminent Exploring Center (EEC) ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างเป็นสถานที่ฝึกอบรมและตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามพันธกิจของบริษัทฯ
“Moonshot Thinking”
ก้าวเดินต่อจากนี้ของ Eminent เราปลูกฝังให้ทุกคนคิดแบบ “Moonshot Thinking” หรือการลงมือทำในทันที ไม่ต้องรอ และหนึ่งในตัวอย่างของการคิดแบบดังกล่าวที่ประสบความสำเร็จ คือ Eminent Virtual Installation หรือเกมฝึกติดตั้งแอร์ด้วยเทคโนโลยี VR เกมแรกของโลกโดยได้ถูกนำมาปรับใช้สำหรับการฝึกอบรม รวมทั้งต่อยอดไปสู่การจัดการแข่งขันติดตั้งแอร์ระดับอาชีวศึกษา นอกจากนั้นยังได้พัฒนา แอพพลิเคชั่น Eminent Air เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค และหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญคือการวัดปริมาตรของเครื่องปรับอากาศผ่านการใส่ข้อมูลของขนาดห้อง ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการสะสมคะแนนและโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับผู้บริโภคได้ร่วมกิจกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการสร้างความใกล้ชิดให้กับผู้บริโภค
แนวคิดดังกล่าวตอบรับกับโจทย์ของการปรับตัวในทุกองค์กรตามยุคสมัย การคิดไกลและไวคือ หนึ่งกุญแจที่สำคัญในการนำพา Eminent ก้าวอย่างไม่หยุดนิ่งในวันนี้ ซึ่งก้าวต่อไปที่สตรีนักบริหารท่านนี้ตั้งใจวางไว้ คือ “การสร้าง Eminent ให้เป็นแบรนด์ไทยอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค”

การดำเนินธุรกิจของ “Eminent” ถือได้ว่าตอบโจทย์หลัก 3P ได้อย่างสมส่วนทั้ง “Product” หรือสินค้าที่พัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง หรือจะเป็น “People” ที่มุ่งพัฒนาแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง Planet ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแววล้อม เช่น การเปลี่ยนน้ำยาแอร์จาก R22 มาเป็น R32 รวมทั้งแผนงานในอนาคตที่จะนำเอาพลาสติกมา Upcycling เพื่อผลิตเป็นเสื้อและของอื่นๆที่สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็น Eminent ได้อย่างโดดเด่น ฉะนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า การดำเนินธุรกิจในยุคสมัย ฉะนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า การดำเนินธุรกิจในยุคสมัยที่ปลาเร็วกินปลาช้าแบบนี้การยึดเอาแนวคิด 3P ที่สร้างความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแนวคิด “Moonshot Thinking” ที่คิดไกลและคิดไว คือ หัวใจที่สำคัญในการลำเลียงความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

Facebook
Twitter
LinkedIn

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า