Eminent Air ฉลอง 45 ปี แจกทอง 45 รางวัล

Eminent Air 45 ปี แจกทอง 45 รางวัล

 

เงื่อนไขการร่วมสนุก ชิงรางวัล

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับช่างติดตั้ง Eminent Air เท่านั้น บุคคลที่สามารถร่วมกิจกรรม ต้องเเนบใบรับประกัน ส่วนที่ 3 และใบเสร็จลุ้นรับรางวัลได้นั้น ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ร่วมสนุกชิงรางวัล ต้องลงทะเบียนผ่าน application Eminent Air และกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ มาเพื่อลงทะเบียน โดยหมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง
 • ผู้ร่วมสนุกชิงรางวัลจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า Eminent Air ที่ร่วมรายการ และผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยสะสมทุก 1 เครื่อง จะได้รับ 1 สิทธิ์ (พร้อมแนบใบเสร็จ) ในการจับฉลากลุ้นของรางวัล ผู้ร่วมสนุกชิงรางวัลสามารถสะสมสิทธิ์  ด้วยการถ่ายรูปใบเสร็จรับเงิน และใบรับประกันส่วนที่ 3 ให้ชัดเจนและส่งมาที่ application Eminent Air  (โดยจะได้รับแต้มสะสมตามปกติ และได้รับสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทองอัตโนมัติ)
 • ใบเสร็จที่เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสดที่ระบุชื่อเเละข้อมูลร้านค้าอย่างชัดเจน การระบุชื่อลูกค้าในใบเสร็จจะต้องตรงกับชื่อลูกค้าใบรับประกันเท่านั้น
 • เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook : Eminent air
 • ขอสวงนสิทธิ์ปฏิเสธการสะสมแต้ม และสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทอง หากไม่ทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

รายละเอียดการจับรางวัล จำนวน 11 ครั้ง

*ในแต่ละครั้ง ผู้โชคดีมีสิทธิรับรางวัลเพียง 1 รางวัล และยังมีสิทธิในการรับรางวัลในครั้งต่อไป

 • ครั้งที่ 1 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 จับรางวัล 8 มีนาคม 2566 ประกาศ  20 มีนาคม 2566 จำนวน 3 รางวัล
 • ครั้งที่ 2 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 จับรางวัล 12 เมษายน 2566 ประกาศ 17 เมษายน 2566 จำนวน 4 รางวัล
 • ครั้งที่ 3 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 30 เมษายน 2566 จับรางวัล 10 พฤษภาคม 2566 ประกาศ 15 พฤษภาคม 2566 จำนวน 4 รางวัล
 • ครั้งที่ 4 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2566 จับรางวัล 14 มิถุนายน 2566 ประกาศ 19 มิถุนายน 2566 จำนวน 4 รางวัล
 • ครั้งที่ 5 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2566 จับรางวัล 12 กรกฎาคม 2566 ประกาศ 17 กรกฎาคม 2566 จำนวน 4 รางวัล
 • ครั้งที่ 6 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2566 จับรางวัล 9 สิงหาคม 2566 ประกาศ 21 สิงหาคม 2566 จำนวน 5 รางวัล
 • ครั้งที่ 7 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2566 จับรางวัล 13 กันยายน 2566 ประกาศ 18 กันยายน 2566 จำนวน 4 รางวัล
 • ครั้งที่ 8 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2566 จับรางวัล 11 ตุลาคม 2566 ประกาศ 16 ตุลาคม 2566 จำนวน 5 รางวัล
 • ครั้งที่ 9 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2566 จับรางวัล 8 พฤษจิกายน 2566 ประกาศ 20 พฤษจิกายน 2566 จำนวน 4 รางวัล
 • ครั้งที่ 10 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 26 พฤษจิกายน 2566 จับรางวัล 13 ธันวาคม 2566 ประกาศ 18 ธันวาคม 2566 จำนวน 4 รางวัล
 • ครั้งที่ 11 ผู้ที่ร่วมสะสมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 27 พฤษจิกายน – 24 ธันวาคม 2566 จับรางวัล 10 มกราคม 2567 ประกาศ 15 มกราคม 2567 จำนวน 4 รางวัล

 

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 12,639 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 16,852 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 3

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 16,852 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 16,852 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 5

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 21,065 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 6

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 16,852 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 7

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 16,852 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 8

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 21,065 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 9

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 16,852 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 10

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 16,852 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 11

 • จี้ทองคำ หนัก ครึ่งสลึง มูลค่ารางวัลละ 4,250 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 16,852 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ จำนวน 45 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 191,250 บาท ​

เกณฑ์การตัดสิน และการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

 • ขอสงวนสิทธิ์การร่วมสนุก 1 ท่าน/รางวัล ให้ได้รับรางวัลสูงสุดเท่านั้นในแต่ละครั้ง
 • บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด จะติดต่อผู้โชคดีภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด 235 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260 ในตอนที่มารับรางวัล โดยต้องมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามสถานที่ และ วัน เวลา ที่บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด กำหนด กรณีต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้รับมอบของรางวัลที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับการจับฉลากแต่ละเดือน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไปถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่สภากาชาดไทยหรือองค์กรสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการลุ้นชิงโชค มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นๆของผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการกิจกรรม ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการกิจกรรมและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียน ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอพพลิเคชั่นหรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
 • การจับรางวัลตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด
 • ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด
 • ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า