UFE_ _F

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า (Floor/Ceiling Type)

ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก ด้วยสารทำความเย็น R32
รักษาระดับอุณหภูมิคงที่

ดาวน์โหลดคู่มือ
แชร์สินค้าไปยัง

รายละเอียด

อากาศหมุนเวียน เย็นสบายทั่วถึงทุกพื้นที่

เย็นสบายทั่วถึงทุกมุมห้อง ด้วยระบบสวิงอัตโนมัติกระจายลมขึ้นลง (Vertical Swing)
และปรับแบบแมนนวลกระจายลมซ้าย-ขวา (Horizontal Adjust) เพื่อส่งความเย็นได้ไกล
ทั่วถึงทั้ง 4 ทิศทาง
เครื่องปรับอากาศรุ่น UFE_ _F ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี คำนึงถึงหลายองค์ประกอบ
ทั้งด้านการติดตั้ง สามารถติดแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้เพดาน
มีขนาดช่องลมส่งที่กว้างขึ้นกว่าเดิม ลดเสียงการทำงานเครื่องปรับอากาศด้วยมอเตอร์พัดลมแบบ
PSC ประสิทธิภาพพร้อมฟังก์ชั่นคงบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลและจอแสดงผลแบบ
LCD

What is R32?
สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นสูงกว่าสารทำความเย็นแบบเดิม
เป็นสารทําความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทําลายชั้นบรรยากาศโลก
หรือค่าความสามารถในการทําลายโอโซน เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential)
ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
น้อยกว่าสารทําความเย็น R22 สูงถึง 2.7 เท่า

Coated Blue Fin
คอยล์ชนิดพิเศษ ที่เคลือบสารเคมีสีฟ้า Hydrophilic
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็น ช่วยลดการอับชื้นที่คอยล์
ลดการสึกกร่อนของฟิน และยืดอายุการใช้งาน
Electrostatic Nano Carbon Filter (option)
สามารถดักจับควันพิษในอากาศ อาทิ อณูเล็กๆของฝุ่นรา แบคทีเรีย ละอองเกสรดอกไม้
มีประสิทธิภาพสูงสุด *เป็นอุปกรณ์เสริม (option)
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี