Premium First Class

Premium First Class เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

(Wall-Mounted Type)

สินค้ารุ่นนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Made in Thailand (MiT) เรียบร้อยแล้ว

WVG_F1

ดีไซน์หรูหรา มีระดับ ออโต้สวิง 4 ทิศทาง

พร้อม Cold Plasma ช่วยฆ่าเชื้อโรค

ประหยัดไฟขั้นสูงสุด ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับสามดาว

Download Specification
Categories: , Availability: In Stock
Share this

Description

 

What is R32?
สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นสูงกว่าสารทำความเย็นแบบเดิม
เป็นสารทําความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทําลายชั้นบรรยากาศโลก
หรือค่าความสามารถในการทําลายโอโซน เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential)
ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
น้อยกว่าสารทําความเย็น R22 สูงถึง 2.7 เท่า

What is Inverter?
อินเวอร์เตอร์ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าลดลง 30-50%
อินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ
คืออุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมรอบการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงานตามความ
ต้องการโดยรับสัญญาณการสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศผ่านชุดควบคุมไมโครโปรเ
ซสเซอร์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบที่ต่ำสุด
แล้วเร่งการทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น
เมื่อห้องเย็นแล้วจะลดรอบการทำงานลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องให้คงที่
ลดเสียงการทำงาน ทำให้เสียงเงียบกว่าแอร์รุ่นธรรมดา

What is Cold plasma?
Cold Plasma ทำหน้าที่ปล่อยประจุพลาสมา ทั้ง + –
ออกมาภายในบริเวณห้อง โดยทำปฏิกริยาทางเคมีเพื่อฆ่า
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ
การเกิดเชื้อโรค การเกิดภูมิแพ้

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

Recent Viewed Products