เย็นทั่วไทย ก้าวไกลระดับโลก

Product Sort By :  Categories  Name 
Model PFR_M/APF_M

สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน

Model PFR_M/APF_M

Model PF_M/AP_M, PF_M/KBN_M

สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน

Model PF_M/AP_M, PF_M/KBN_M

Model BM

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดต่อท่อลม ส่งลมปานกลาง

Model BM

Model BR/AR

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า (มอก.)

Model BR/AR

Model BCM_F/AR_F, BCM_M/AR_M

สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลมความยาวปานกลาง

Model BCM_F/AR_F, BCM_M/AR_M

Model PDN

สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดต่อท่อลมแบบ
ขับตรง / ขับด้วยสายพาน

Model PDN

Model ERV (Digital Scroll R410A)

ERV (VRV / VRF)

เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (Digital Scroll Compressor)

Model ERV (Digital Scroll R410A)

Model ERVI (DC Inverter R410A)

ERV (VRV / VRF)

เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (DC Inverter Compressor)

Model ERVI (DC Inverter R410A)

Model ERV2

ERV (VRV / VRF)

ERV2 Commercial VRF Inverter

Model ERV2