เย็นทั่วไทย ก้าวไกลระดับโลก

Catagory :  สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น อาคารพาณิชย์ สำนักงาน

Model :  PFR_M/APF_M 
Condensing Unit : 
Features : 

 -แข็งแรงทนทาน

-กระจายลมไกล

-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Guarantee :  

Other Products