เย็นทั่วไทย ก้าวไกลระดับโลก

Catagory :  สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลมความยาวปานกลาง

Model :  BCM_F/AR_F, BCM_M/AR_M 
Condensing Unit : 
Features : 

-เย็นทรงพลัง

-ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Guarantee :  

Other Products