เย็นทั่วไทย ก้าวไกลระดับโลก

Catagory :  สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดต่อท่อลมแบบ
ขับตรง / ขับด้วยสายพาน

Model :  PDN 
Condensing Unit : 
 
Features : 

- สามารถเลือกทิศทางการส่งลมเย็นได้ 2 แบบคือ (ต้องแจ้งความต้องการต่อฝ่ายขายก่อนสั่งซื้อหรือก่อนผลิตเท่านั้น)

1. แบบเป่าตามแนวตั้ง (V)
2. แบบเป่าตามแนวนอน (H)
- หากต้องการขนาดการทำ ความเย็นที่สูงกว่านี้โปรดติดต่อฝ่ายขาย  
 
ออกแบบให้เหมาะกับทุกพื้นที่การใช้งาน ทั้งในอาคาร
สำนักงาน และพื้นที่ปรับอากาศขนาดใหญ่ทั่วไป ด้วยการ
ออกแบบที่สามารถส่งลมเย็นไปตามท่อลมทั่วทุกมุมห้อง
อย่างรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการทำความเย็นให้
สั้นลง จึงทำให้ประหยัดไฟฟ้าลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสียงการทำงานที่เบา มีความสะดวกสบายในการใช้งาน
และง่ายต่อการบำรุงรักษา

 

Guarantee :  

Other Products