แนะนำผลิตภัณฑ์แก่ตัวแทนจำหน่าย 2556

23-02-2556

เมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัท อีมิแน้นท์แอร์(ประเทศไทย) จำกัด.ได้จัดอบรมสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขายแก่ตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศโดยได้การตอบรับจากตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างดี