EMINENT Dealers

ภาคใต้

บจก. ศรีเมืองแอร์ แอนด์ อิเล็คทรอนิคส์ (สำนักงานใหญ่)

250/34 หมู่ที่ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ฯ 84000
Tel. 083-109-0600, 087-898-0885
Fax. 

ร้านกษิดิศการไฟฟ้า

97/169 อาคารพาณิชย์โรงแรมทวินโลตัส ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel. 075-325-119
Fax. 

หจก. แสงชัย เทคนิคอล

30/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
Tel. 076-421-960
Fax. 076-421-931

บจก. ชุมพรเอเซีย เครื่องปรับอากาศ

49/12 หมู่ที่ 5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
Tel. 084-006-4699
Fax. 

บริษัท นิวกี่เอ็นจิเนียริ่ง สุราษฎร์ จำกัด

71/19 หมู่ 5 ถ.กาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-212-999
Fax. 

บริษัท นิวกี่เอ็นจิเนียริ่ง (1992) จำกัด

46/452 หมู่ 6 แขวงกะทู้ เขตกะทู้ ภูเก็ต 83120
Tel. 076-540-688
Fax. 076-540-688

บริษัท นิวกี่เอ็นจิเนียริ่ง (1992) จำกัด

58/23 หมู่ 8 แขวงฉลอง เขตเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
Tel. 076-384-255,088-762-3085
Fax. 076-384-225

บริษัท นิวกี่อีควิปเม้นท์ จำกัด

49/8-9-10 หมู่ 5 แขวงศรีสุนทร เขตถลาง ภูเก็ต 83110
Tel. 076-617-536
Fax. 076-617-537

บริษัท นิวกี่เอ็นจิเนียริ่ง กระบี่ จำกัด

51/1 ถ.ศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
Tel. 075-664114,087-8369358
Fax. 075-664114