EMINENT Dealers

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หจก. สันติออโต้แอร์

179/82 หมู่4 ถนนประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000
Tel. 043-222-632
Fax. 043-221-847

หจก. เอ เอ แอนด์ เอ็น

235/60 หลังศูนย์ราชการ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
Tel. 043-331-164
Fax. 043-243-376

หจก. เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป 1992

186/3 ม.14 ถ.นิตโย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000
Tel. 042-240-597
Fax. 042-240-597

บจก. ขวัญชัยอิเล็คทริคแอนด์ไลท์ติ้ง

409,411,413 จอมพล ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
Tel. 044-248-895
Fax. 044-248-105

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี เซอร์วิส

254 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. 045-265-428-9, 081-266-4938
Fax. 045-265-428 ต่อ 16

บริษัท โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

6/3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. 044-242-876-7
Fax. 044-242-783

บจก.เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

276/18 ม.8 ถนนอุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 34000
Tel. 045-260-533
Fax. 045-260-545

หจก.ธงไชยโทรทัศน์

60 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
Tel. 044-518-877-8
Fax. 044-518-879

หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริค

66 ถ.สามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ 67000
Tel. 056-743-043
Fax. 056-721-476