EMINENT Dealers

ภาคเหนือ

หจก. เชียงใหม่ พี.เค.แอร์ เซอร์วิส

191/8-9 ม.5 เชียงใหม่-หางดง แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50100
Tel. 053-838-215-6
Fax. 053-328-666

บจก. เชียงใหม่ แอร์เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง

139/31 ม.4 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
Tel. 053-385-098
Fax. 053-385-096

หจก. เชียงใหม่อีเลคทริค 1999

102 สามล้าน พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50200
Tel. 053-814-811-2
Fax. 053-814-104

หจก. ซินกวงเซลล์แอนด์เซอร์วิส

75/11 อนันตวรฤทธิเดช ในเมือง เมือง น่าน 55000
Tel. 054-771-051
Fax. 054-771-050

ร้าน ตามซาวด์

27/1 แดงทองดี ตะพานหิน พิจิตร 66110
Tel. 056-621-356
Fax. 056-621-242

บจก. ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง

608/3 ม.2 พหลโยธิน เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
Tel. 053-711-040
Fax. 053-740-127

บจก. พ.พานิช อีเลคทริค สแควร์

94/7 ม.7 รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
Tel. 053-755-155
Fax. 053-716-296

หจก. ร่วมสร้างเทรดดิ้ง

888/35 มิตรภาพ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000
Tel. 055-221-841, 055-304-540
Fax. 055-221-845

ร้าน วิเศษแอร์บริการ

119/9 ม.5 ไกรลาศ นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000
Tel. 056-882-289
Fax. 056-882-290