สำนักงานขายในประเทศและขายต่างประเทศ

บริษัท สิมิล่าร์ จำกัด
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
235 ถนนลาซาล, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TEL :  (662) 083-5555
FAX :  (662) 033-6234
E-mail :  info@eminent.co.th
Map :  Download Mapโรงงาน

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
405 หมู่ 5 ซอยสุนทรวสุ ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

TEL :  (662) 083-8888
FAX :  (662) 033-6299
Map :  Download Mapผู้รับเหมา (งานเครื่องปรับอากาศ)

1. ผู้รับเหมา (งานเครื่องปรับอากาศ)

อายุ
วุฒิการศึกษา
ความรู้และประสบการณ์ สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-7446777 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ 23 หรือฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุนและบริการ ต่อ 72, 71
ปฎิบัติงานโรงงาน จ.สมุทรปราการ

1. วิศวกรระบบปรับอากาศ/ วิศวกรโรงงาน 2 อัตรา

อายุ
วุฒิการศึกษา
ความรู้และประสบการณ์ สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02- 7011600

2. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ3D 1 อัตรา

อายุ
วุฒิการศึกษา
ความรู้และประสบการณ์ สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02- 7011600
ปฏิบัติงานสำนักงานขาย ถนนลาซาล (สุขุมวิท105)

1. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา

อายุ
วุฒิการศึกษา
ความรู้และประสบการณ์ สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02- 7011600

2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

อายุ
วุฒิการศึกษา
ความรู้และประสบการณ์ สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02- 7011600

3. เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา

อายุ
วุฒิการศึกษา
ความรู้และประสบการณ์ สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02- 7011600

4. ช่างบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวนมาก

อายุ
วุฒิการศึกษา
ความรู้และประสบการณ์ สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02- 7011600

5. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

อายุ
วุฒิการศึกษา
ความรู้และประสบการณ์ สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02- 7011600

6. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย หลายอัตรา

อายุ
วุฒิการศึกษา
ความรู้และประสบการณ์ สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02- 7011600