กำเนิด Eminent Air Thailand

(Our History)

“กว่า 40 ปี แห่งความเย็น”
      บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 โดยจัดตั้งโรงงานผลิตใน
จังหวัดสมุทรปราการบนพื้นที่กว่า 50 ไร่

      จากการเริ่มต้นผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสู่ตลาดภายในประเทศภายใต้
ตราสินค้า “EMINENT” ปัจจุบันบริษัทฯ 
มีตัวแทนจำหน่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และได้กระจายสินค้าไปยังตลาดทั่วทุกมุมโลก 
อย่าง Norway, Bangladesh ประเทศในแถบ CLMV และอีกหลายประเทศในตะวันออกกลาง

       ด้วยเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง บริษัทฯ 
จึงได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการบริหาร ดำเนินการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผสมผสานเข้ากับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันยาวนานของพนักงาน และทีมบริหารงานของบริษัทฯ

     เพราะเราใส่ใจในเรื่องของการควบคุมคุณภาพสินค้า เริ่มจากการตรวจสอบวัตถุดิบ ตลอดจนขั้นตอนการผลิต 
การบรรจุสินค้าและการจัดส่ง โรงงานของเราได้ผ่าน การตรวจสอบมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของ ISO 9001:2015 
และเราก็ไม่ลืมที่จะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เราจึงได้ผ่านการตรวจสอบของ ISO 14001:2015

     และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก Eminent  ได้เพิ่มกำลังผลิตจำนวน 2 ไลน์ 
และขยายพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับ การผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก (OEM : Original Equipment 
Manufacturer) จึงทำให้ Eminent  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมากว่า 40 ปี

 

 

ก้าวต่อไปกับ Eminent 5.0 (Eminent 5.0 Innovation)
         ในขณะที่โลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย Eminent นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน ให้ก้าวไปเร็วกว่าโลก ทั้งนี้เพื่อพัฒนา 
“คุณภาพชีวิตของผู้บริโภค”
         ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่างมุ่งหน้าไปสู่ยุค 4.0 แต่ Eminent เรามองไปไกลกว่านั้น เรามองไปยังอนาคตว่า “Eminent5.0” จะเป็นเช่นไร
         เราค้นพบว่านอกจากเทคโนโลยี 4.0 ที่เราทำมาตลอด ทั้งระบบ Inverter ระบบ ERV2 เทคโนโลยีล้ำสมัยในการผลิต ระบบรับประกันออนไลน์ E-Warranty 
เรายังมองถึง Smarthome Solution ที่จะตอบโจทย์ "คุณภาพชีวิตของผู้บริโภค"  เพราะฉะนั้น Hi-Tech จึงไม่ใช่คำตอบแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้อง Hi-Touch 
ซึ่งหมายถึง การให้บริการที่ดี การให้ลูกค้าเข้าถึงบริษัทและพนักงานได้ ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบทั้งหมด ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบการขาย 
และการพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราเราจึงได้กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับ Eminent 5.0 ว่าเราจะนำเทคโนโลยีมา
เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

           ด้วยความเชื่อที่ว่า “ความรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด”  Eminent Exploring Center หรือ EEC จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์ ฝึกอบรมช่างมืออาชีพ   
เพื่อสร้าง และขยายเครือข่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย เพราะการบริการไม่ได้จบเพียงการติดตั้ง เราจึงอยากมอบความรู้ในทางทฤษฎี และปฎิบัติให้แก่ช่าง เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ให้บริการที่ดี มีความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง Certified Eminent Expert 
เพิ่อเป็นการรับรองจากบริษัทฯ
          นอกจากนี้ศูนย์ EEC ยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย
          สิ่งที่ Eminent ทำมาโดยตลอดเพื่อให้ความเป็นอยู่ของทุกคนดีขึ้น ทั้งลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย ทีมช่าง รวมถึงพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมด เพราะสุดท้ายคุณภาพชีวิตของทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะทำ "Eminent เพื่อคุณ เราทำให้หมด"

 

 

World Export

Project ref.

 

1 ศาลแขวงชลบุรี

2 มหาวิทยาลัยบูรพา

3 สำนักงานประกันสังคม

4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

6 โรงไฟฟ้า จ.สระบุรี

7 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตราชเทวี

8 กรมทางหลวง จ.กระบี่

9 อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 8  จ.นครราชสีมา

10 สำนักศึกษา

11 วังสวนอัมพร

12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13 พื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพ 904 (ตลาดกิจมั่น)

14 กรมวิทยาศสาสตร์ทหารเรือ

15 ธนาคารออมสิน

17 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

18 ธนาคารออมสิน

19 กรมปศุสัตว์

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์

21 กรมอุตุนิยมวิทยา

22 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

23 กรมส่งเสริมการเกษตร

24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

25 วังทวีวัฒนา

26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

27 กรมทหารสื่อสาร

28 โรงแรมเกรซอินทร์

29 โรงแรมสกายอินทร์

30 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ บางนา

31 สถานตากอากาศบางปู

32 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ

33 ออฟฟิศใหญ่บริษัทในเครือเซนทาโก

34 วัดยานนาวา

35 วัดจักรวรรดิ

36 อาคารอเนกประสงค์  วัดไร่ขิง  

37 โรงพยาบาลภูมิพล

38 โรงพยาบาล สระบุรี

39 การประปานครหลวง

40 กรมทางหลวง

41 สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา

42 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

43 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

44 สถาบันพลศึกษา รังสิตคลอง 13

45 กองบิน 2 จ.ลพบุรี

46 การไฟฟ้านครหลวง

47 รร.เทพศิรินทร์

48 โรงไฟฟ้า จ.ฉะเชิงเทรา

49 สำนักงานบังคับคดี จ.สกลนคร

50 ฐานทัพเรือ

51 รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

52 กองเรือยุทธการ สัตหีบ

53 มหาวิทยาลัยราชมงคล จ.สุรินทร์

54 สำนักงานเขตคันนายาว

55 วิทยาลัยการอาชีพ สว่างแดนดิน

56 กรมอาชีวศึกษา

57 เรือนจำพิเศษบางบอน

58 สำนักงานเขตพระนคร

59 อู่ทหารเรือ กองเรือดำน้ำ

60 ท้องฟ้าจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี

61 สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

62 กรมธนารักษ์

63 หอประชุมกองทัพอากาศ

64 รพ.พระปิ่นเกล้า

65 โรงแรมไอยรา จ.ภูเก็ต

66 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

67 ห้างสรรพสิค้าบิ๊กซี

68 โชคชัยสเต็กเฮ้าท์

69 Westwood Studio

70 บจก.สยามโอกาโมโต

71 อาคารออลซีซั่นเพลส

72 ห้องอาหารคิโคริ

73 โรงงานฟิลไทย 

74 กรมการข้าว

75 โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี

76 ศาลแพ่ง

77 รถไฟฟ้า สายสีม่วง

78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

79 โรงเรียนสารวิทยา

80 โรงเรียนปาณายาพัฒนาการ

81 กกต. จ.นครสวรรค์

82 สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา

83 กกต. จ.ตราด

84 ที่ทำการไปรษณีย์ จ.สมุทรสาคร

85 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

86 โรงแรมลมทะเลรีสอร์ท

87 สถานีวิทยุ FM. 103.5

88 อาคารกรมอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

89 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

90 สำนักงบประมาณ

91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศ

93 โรงพยาบาลบางละมุง

94 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

95 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

96 กองสารสนเทศ สยป/กทม เสาชิงช้า

97 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

98 โรงเรียนนายเรืออากาศ

99 กรมยุทธโยธาทหารบก

100 โรงพยาบาลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

101 สถานีตำรวจปาดังเบซาร์

102 กรมช่างโยธาทหารอากาศ

103 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

104 สนง.สรรพกร จ.ราชบุรี

105 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

106 หอประชุมฯ บัณฑิตพัฒนศิลป์

107 โรงเรียนกีฬา จ.ตรัง

108 กรมศิลปากร

109 โรงแรมพาราไดซ์

110 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

111 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ-รังสิต

112 อาคารพระพรหมคุณากรณ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

113 ซีพีเฟรชมาร์ท ส่วนภูมิภาค

114 วัดไผ่ล้อม

115 ศุภาลัยปาร์ค 

116 หมู่บ้านลัดดารมย์

117 โรงพยาบาลนิติจิตเวชหญิง

118 บ้านนนทภูมิ

119 โรงพยาบาลนครชัยศรี 

120 ททบ.5

121 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส

122 อาคารวังทวีวัฒนา

123 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

124 วัดธรรมกาย 

125 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

126 กรมอุตุนิยมวิทยา

127 The Inspire Rama IX

128 The Sea

129 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพระที่นั่งอัมพรสถาน

130 กรมบัญชีกลาง

131 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

132 งานปรับปรุงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ

133 OTOP จ.พัทลุง

134 โรงเรียนนาฎศิลป์ศาลายา

135 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

136 สำนักงานเทศบาลภูเก็ต

137 สำนักงานระบายน้ำ

138 โรงเรียนนายร้อย จปร.

139 สนามกีฬากองทัพบก

140 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

141 การรถไฟหัวลำโพง

142 งานที่พักนักกีฬา ซีเกมส์ครั้งที่ 13

143 ร้าน วี.ช๊อป เอ็กซ์เพรส

144 ตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว

145 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

146 กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่

147 โรงเรียนหอวัง

148 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

149 รพ.ศิริราช 

150 บางอ้อริเวอร์วิว

151 โรงแรมบ้านสบาย

152 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว

153 โฮปแลนด์

154 Batiny Hotel

155 เทวัญดารา (หัวหิน)

156 โรงเรียนนานาชาติเวลล์

157 รพ.ปิยะเวช

158 โรงเรียนศรีวัฒนา

159 รพ.ซานเปาโล

160 บ้านเกร็ดตระการ

161 ซี.พี.ห้องเย็น

162 ISUZU V.MOTER

163 Dunlop

164 กองบิน 6 

165 อนุรักษ์พลังงาน

166 กรมทรัพยากรน้ำ

167 สถาบันเทคโนนานาชาติศิรินธร

168 ท่าเรือแหลมฉบัง

169 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

170 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

171 โรงแรมคิงส์ปาร์ค

172 บางกอกซิตี้สวีท

173 สราสินีแมนชั่น 

174 เกาะพะงันรีสอร์ท

175 คามีโอเฮ้าส์

176 โรงเรียนนาชาติแพนเอเชีย (ประเวศ)

177  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (จ.นาน)

 

Our Certificates