ประวัติความเป็นมา

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2521 จากการเป็นผู้ประกอบรายย่อยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ ปัจจุบัน ได้มีการขยายฐานการผลิต โดยจัดตั้งโรงงานผลิตในจังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อกระบวนการส่งออกทางทะเลและสนับสนุนด้านวัตถุดิบ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจากอดีตจวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากการเริ่มต้นผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสู่ตลาดภายในประเทศ ภายใต้ตราสินค้า “EMINENT” ...

Eminent ผลิตภัณฑ์

Model R32

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง
(Earth R32)

Model R32

Model WVG/AVG

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง
(อินเวอร์เตอร์)

Model WVG/AVG

Model WLG/ACG

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง
(ประหยัดไฟเบอร์ 5)

Model WLG/ACG

Model EER..D7/AER..D7

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า
(ประหยัดไฟเบอร์ 5).

Model EER..D7/AER..D7

Model EER/AER

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า
(ประหยัดไฟเบอร์ 5)

Model EER/AER

Model ER/AR

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า (มอก.)

Model ER/AR

Model CSR/ACS

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง (ประหยัดไฟเบอร์ 5)

Model CSR/ACS

Model CSD/ASD

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง (ประหยัดไฟเบอร์ 5).

Model CSD/ASD

Model CSE/AR

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง
(มอก.)

Model CSE/AR

Model CD/AR

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง (มอก.).

Model CD/AR

Model AR

สำหรับที่พักอาศัย

คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

Model AR

Model BCR/ACR

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า
(ประหยัดไฟเบอร์ 5)

Model BCR/ACR

Model EER/AER without fan coil casing

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า
(ประหยัดไฟเบอร์ 5).

Model EER/AER without fan coil casing

Model BR/AR

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า (มอก.)

Model BR/AR

Model BM

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดต่อท่อลม ส่งลมปานกลาง

Model BM

Model PB

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น (ตัวถังเหล็กพ่นสี)

Model PB

Model PE

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น (ตัวถังพลาสติก)

Model PE

Model PD

สำหรับที่พักอาศัย

แบบแยกส่วนชนิดต่อท่อลม ส่งลมปานกลาง (ตัวถังเหล็กพ่นสี)

Model PD

Model PDN

สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดต่อท่อลมแบบ
ขับตรง / ขับด้วยสายพาน

Model PDN

Model KBN

สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อน
ด้วยอากาศเป่าขึ้น

Model KBN

Model ERV (Digital Scroll R410A)

ERV (VRV / VRF)

เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (Digital Scroll Compressor)

Model ERV (Digital Scroll R410A)

Model ERVI (DC Inverter R410A)

ERV (VRV / VRF)

เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (DC Inverter Compressor)

Model ERVI (DC Inverter R410A)

Model AMC

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

เครื่องปรับอากาศมินิชิลเลอร์
แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

Model AMC

Model CAMES

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

เครื่องทำน้ำเย็นหรือชิลเลอร์ แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ AIR COOLED CHILLER

Model CAMES

Model CWES

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

เครื่องทำน้ำเย็นหรือชิลเลอร์
แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

Model CWES

Model Evaporator/Condenser Coil

Coil

Evaporator/Condenser Coil

Model Evaporator/Condenser Coil

Model ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

Model ดาวน์โหลดเอกสาร